Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niv 4)

Werk je al bij een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal, en ben je toe aan meer verantwoordelijkheden? Dan is de niveau 4 MBO-opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker echt iets voor jou. Dan word je het aanspreekpunt voor ouders, collega’s, onderwijsinstellingen en andere partners. Dan ga je dieper in op pedagogiek, op ontplooiing van talenten maar ook op omgaan met leer- en gedragsproblemen. Je leert (gespecialiseerde) activiteiten te ontwikkelen en te plannen. Je denkt mee over het beleid en de uitvoering ervan. Ben jij zover? Ga dan voor deze uitdaging, meld je aan.

Kerntaken gespecialiseerd pedagogisch medewerker:
Opvoeding en ontwikkeling

  • Communiceert met de ouders/voogden en deelt kennis en inzichten
  • Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op
  • Maakt een ontwikkelplan
  • Voert het ontwikkelplan uit
  • Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes
  • Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving
  • Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan

Organisatie werkzaamheden

  • Voert coördinerende taken uit
  • Voert beleidsondersteunende taken uit
  • Voert beheertaken uit


Haal dit erkend MBO-diploma in 2 jaar!
Afhankelijk van je vooropleiding kan je deze opleiding, die normaal gesproken 4 jaar duurt, in 2 jaar afronden. Vraag naar de mogelijkheden.

MBO in 2 jaar badge