Veelgestelde vragen

Op deze website vind je veel informatie over Instituut Broers. Hieronder zie je een overzicht van veelgestelde vragen. Wellicht staat het antwoord op jouw vraag er al direct tussen. Zo niet, neem dan gerust contact met ons op of meld je aan voor een vragenuurtje.

Alle MBO-opleidingen die Instituut Broers verzorgd zijn erkend door het ministerie van OCW en voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten die worden gecontroleerd door de onderwijsinspectie.

Instituut Broers hanteert het werkend leren principe (BBL). Dat betekent dat je de MBO-opleiding volgt naast je baan. In veel gevallen worden de opleidingen dan ook geïnitieerd door een werkgever. Als je een relevante baan hebt of binnenkort gaat krijgen kun je je ook aanmelden voor een opleiding. Heb je geen baan maar wil je wel een van onze opleidingen volgen, neem dan contact met ons op. Wellicht kun je aansluiten bij een traject en kunnen we je een baan in het vooruitzicht stellen.

Instituut Broers hanteert de reguliere toelatingseisen die voor het MBO zijn gesteld. Hier vind je er een overzicht van.

Als werkende of werkzoekende kun je een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Vanaf 28 februari 2023 kun je het STAP-budget weer aanvragen bij UWV. Hier vind je meer informatie.

Nee. Bij Instituut Broers studeer je naast je betaalde baan. Dan kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Jazeker! Een bedrijf moet een kwalitatieve werkplek beschikbaar stellen bijvoorbeeld. De student moet de gelegenheid krijgen om taken uit te voeren binnen het kader van de opleiding zoals opdrachten, toetsen en examens. Zo zijn er nog meer aspecten waar een bedrijf rekening mee moet houden. Wil je daar als werkgever meer over weten, neem dan contact met ons op of meld je aan voor een vragenuurtje.

Instituut Broers stelt geen voorwaarden aan de personele omvang of omzetgrootte van haar opdrachtgevers. De klassen bestaan maximaal uit 12 personen en minimaal uit 6 personen.

Om onze persoonlijke aanpak en onze effectiviteit te waarborgen, maken we onze lesgroepen liever niet groter dan 12 personen.

Momenteel ziet ons opleidingsaanbod er als volgt uit:

  • pedagogisch medewerker (niv 3)
  • gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niv 4)
  • onderwijsassistent (niv 4)
  • instructeur sport & bewegen (niv 4)
  • medewerker bouw & techniek (Builtly)

We verzorgen opleidingen voor meerdere sectoren. Wil je als werkgever in een andere branche gebruik maken van onze diensten, neem dan gerust contact met ons op. We ontwikkelen dan de opleiding op maat voor je.