Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Instituut Broers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Instituut Broers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Instituut Broers verstrekt. Instituut Broers kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
•Uw voor- en achternaam
•Uw adresgegevens
•Uw telefoonnummer
•Uw e-mailadres

•Uw IP-adres

WAAROM INSTITUUT BROERS GEGEVENS NODIG HEEFT
Instituut Broers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Instituut Broers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
een onderwijs gerelateerde dienstverlening.

HOE LANG INSTITUUT BROERS GEGEVENS BEWAART
Instituut Broers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden
niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Instituut Broers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Instituut Broers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die
uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Instituut Broers gebruikt deze informatie om de werking van de
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en
worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Instituut Broers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Instituut Broers bij Google
zoekresultaat pagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-
adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van
Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Instituut Broers te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Instituut
Broers heeft hier geen invloed op.
Instituut Broers heeft Google geen toestemming gegeven om via Instituut Broers verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
secretariaat@instituutbroers.nl. Instituut Broers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Instituut Broers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
website van Instituut Broers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door Instituut Broers verzamelde persoonsgegevens, neem
dan contact met Instituut Broers op via secretariaat@instituutbroers.nl .
https://instituutbroers.nl/ is een website van Instituut Broers. Instituut
Broers is als volgt te bereiken:
Postadres: Appenijnenweg 14, 5022 DV te Tilburg
Vestigingsadres: Appenijnenweg 14, 5022 DV te Tilburg
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 18090487
Telefoon: +31 13 5802288
E-mailadres: secretariaat@instituutbroers.nl