B  E  D  R  IJ  V  E  N

Start een maatwerk bedrijfsopleiding

Gericht aan de slag met collega’s

De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Dat geldt voor nagenoeg alle branches. Productietechnieken veranderen, ziens- en werkwijzen worden anders, nieuwe standaarden worden ingevoerd, communicatiemethoden wijzigen en ga zo maar door. Met goed geschoold personeel kan een bedrijf die ontwikkelingen prima bijbenen of zelfs voorblijven. Medewerkers die hun kennis en kunde op niveau hebben bevorderen sowieso de continuïteit van de organisatie. Zij houden zichzelf bovendien relevant in het kader van een leven lang ontwikkelen.

Instituut Broers verzorgt maatwerk bedrijfsopleidingen als rijkserkend particulier college. MBO-opleidingen (niv 1 t/m 4) die zo wenselijk op jouw locatie worden uitgevoerd, ‘in company’ dus. Onze opdrachtgevers komen uit diverse branches zoals de kinderopvang, het onderwijs en de bouw & techniek. Veelal zijn het middelgrote organisaties die het rendement van hun workforce willen versterken en flexibel willen meebewegen met de ontwikkelingen. De deelnemers zijn startende -, herstartende – (zij-instromers) en doorstartende werknemers (huidig personeel). Om onze persoonlijke aanpak en onze effectiviteit te waarborgen, maken we de klassen liefst niet groter dan 12 personen. We gaan gericht met hen aan de slag. Onze leerkrachten komen uit de praktijk en geven samen met de opdrachtgever vorm aan de opleiding. Mede daardoor realiseren we altijd een directe aansluiting op de beroepspraktijk en is het slagingspercentage bij ons al decennia lang zeer hoog.

We zijn in meerdere sectoren ervaren. Momenteel zijn we actief in de beroepen:

  • pedagogisch medewerker
  • gespecialiseerd pedagogisch medewerker
  • onderwijsassistent
  • instructeur sport & bewegen
  • medewerker bouw & techniek (Builtly)

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van Instituut Broers maar staat uw beroepsgroep hier niet bij, neem dan gerust contact met ons op. Onze ervaring reikt verder dan bovenstaande opsomming en we verzorgen de MBO-opleidingen sowieso op maat.

Subsidiemogelijkheden

De overheid stimuleert de scholing van arbeidskrachten. Om de duurzame inzetbaarheid van hen te bevorderen is onder andere een leven lang ontwikkelen geïnitieerd. Een programma dat breed wordt uitgedragen en mensen uitdaagt zichzelf te blijven scholen zodat zij zo lang mogelijk effectief kunnen blijven op de arbeidsmarkt. Ook werkgevers wordt gevraagd deel te nemen aan dit proces. Er zijn meerdere mogelijkheden waarop de overheid die scholing stimuleert. Bijvoorbeeld deze:

Subsidieregeling Praktijkleren
Een tegemoetkoming in de kosten gemaakt voor de opleiding en begeleiding van personeel. Maximaal €2.700 per leerplaats. Klik hier voor meer informatie.

STAP-budget
Subsidie voor scholing werkenden en werkzoekenden. Maximaal €1.000 per jaar per persoon. Klik hier voor meer informatie.

Meer je meer weten over subsidies of bijvoorbeeld levenlanglerenkrediet, neem dan contact op met secretariaat@broersmbocollege.nl

Vraag een maatwerk bedrijfsopleiding aan

Wij kunnen uw vraag in behandeling nemen als u akkoord gaat met onze privacyverklaring.