Onderwijsassistent (niv 4)

Onderwijsassistenten zijn hard nodig. Als jij in die richting werkzaam bent en je carrière wilt verstevigen met een rijkserkend MBO-diploma, dan helpt Instituut Broers je verder. Tijdens de opleiding ga je dieper in op vakken als pedagogiek, didactiek en ontwikkelingspsychologie zodat je doelgericht individueel en/of klassikaal begeleiding kunt bieden. Gesprekstechnieken en instructiemethoden komen aan de orde alsmede enkele generieke vakken. Met de niveau 4 opleiding Onderwijsassistent ondersteun je de leerkracht op een breed vlak en je leert vooral ook samen te werken met als doel de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Ben jij er klaar voor?

Kerntaken onderwijsassistent:
Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar

  • Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor begeleiding
  • Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor
  • Voert leeractiviteiten uit
  • Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan
  • Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid
  • Voert praktische werkzaamheden uit

Uitvoering van taken rondom de lessen

  • Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen
  • Organiseert (mede) organisatiebrede activiteiten


Haal dit erkend MBO-diploma in 1 jaar!
Afhankelijk van je achtergrond kan je deze opleiding in 1 jaar afronden. Vraag naar de mogelijkheden.

MBO in 1 jaar badge