Start hier een MBO-bedrijfsopleiding voor uw medewerkers!

Instituut Broers is een rijkserkende particuliere organisatie die MBO-opleidingen verzorgt van niveau 1 tot en met niveau 4. Wij werken in opdracht van bedrijven en instellingen en bieden onze opleidingen landelijk en op maat aan. Zo wenselijk worden de opleidingstrajecten ‘in company’ uitgevoerd. De deelnemers zijn startende werknemers, maar ook zij-instromers. Binnen het wettelijke MBO-kader heeft Instituut Broers de mogelijkheid om te variëren met de wijze van lesgeven, de volgorde van modules, de studieplanning en de studietijd. Onder andere dat onderscheidt ons van de reguliere ROC’s.

V A C A T U R E S

Docent generieke vakken

Het team van Instituut Broers zoekt per september aanstaande een enthousiaste collega. Een docent generieke vakken die inzetbaar is voor de lessen: 1) [...]

Docent pedagogische vakken

Ter versterking van ons kleine, enthousiaste team zijn wij op korte termijn (01-01-2022) op zoek naar een docent pedagogische vakken die ook VVE [...]

I N D I V I D U E L E   D E E L N E M E R S

Heeft u als individuele deelnemer belangstelling voor een MBO-opleiding uit ons aanbod of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@broersmbocollege.nl.

Werkend leren

Een beroep wordt in de praktijk geleerd. Daarom gaan de opleidingen van Instituut Broers uit van het ‘werkend leren’ principe, de beroepsbegeleidende leerweg ofwel BBL. De deelnemer werkt en studeert tegelijkertijd. De gerichte en persoonlijke aanpak in kleine groepen is daarbij tekenend voor Instituut Broers. Onze docenten zijn praktijkexperts en besteden veel tijd aan individuele coaching. De deelnemer voert binnen het lesprogramma zelf de regie over zijn of haar studie en wordt met raad en daad bijgestaan door professionals. Met het officiële MBO-diploma stromen deelnemers vervolgens makkelijk door naar het HBO of hogere functies binnen de organisatie. Instituut Broers kent een hoog slagingspercentage en is ervaren in diverse sectoren waaronder de kinderopvang, het onderwijs en de sportsector. Gebruik het formulier als u ook voor uw organisatie een MBO-bedrijfsopleiding wilt ontwikkelen.

De sectoren bouw en techniek kunnen rekenen op Builtly, de zusterorganisatie van Instituut Broers.

Builtly

S U B S I D I E M O G E L IJ K H E D E N

Voor veel MBO-bedrijfsopleidingen verstrekt de overheid subsidie. Indien wenselijk adviseren wij u over de mogelijkheden. Neem contact op met secretariaat@broersmbocollege.nl .

Aanbod

Het opleidingsaanbod van Instituut Broers varieert. Neem contact met ons op voor het actuele aanbod. Deze opleidingstrajecten lopen nu:

De opleidingen worden aangeboden in een tweejarig traject.

  • Pedagogisch medewerker kinderopvang – niveau 3

  • Pedagogisch medewerker kinderopvang – niveau 4

  • Onderwijassistent – niveau 4

  • Sport & Bewegen – niveau 4

MBO in 2 jaar badge

Belangstelling?

Bent u als bedrijf of instelling geïnteresseerd in de mogelijkheden van Instituut Broers, gebruik dan het formulier. We denken graag al in een vroeg stadium met u mee over een MBO-bedrijfsopleiding die op uw organisatie wordt toegesneden.

Wij kunnen uw vraag in behandeling nemen als u akkoord gaat met onze privacyverklaring.